Cardinal Számítástechnikai Kft. Privacy Policy

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. A Cardinal Számítástechnikai Kft. tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és betartja a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket az Önről esetlegesen gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban, beleértve a webhelyünket, a https://piqq.me, valamint a tulajdonunkban lévő és működtetett egyéb webhelyeket.

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön beazonosítható. Ez magában foglalja az Önre, mint személyre vonatkozó információkat (például név, cím és születési dátum), az Ön eszközeit, fizetési adatait, illetve olyan információkat, amely arra vonatkozik, hogy milyen módon használ egy webhelyet vagy online szolgáltatást.

Amennyiben webhelyünk harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat tartalmaz, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek és szolgáltatásoknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Ha egy linken keresztül egy harmadik féltől származó tartalmat nyit meg, olvassa el az általuk közzétett adatvédelmi irányelveket arról, hogyan gyűjtik és használják fel a személyes adatokat. Ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azon tevékenységekre, melyeket az oldalunk elhagyása után végez.

Ez a szabályzat 2022. november 17-től hatályos.

Utolsó frissítés: 2022. november 17


Az általunk gyűjtött információk

Az általunk gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók: „önkéntesen megadott” információk és

„automatikusan gyűjtött” információk.

Az „önkéntesen megadott” információ minden olyan információra vonatkozik, amelyet tudatosan és aktív

módon ad meg nekünk szolgáltatásaink és promócióink használata vagy azokban való részvétel során.

Az „automatikusan gyűjtött” információ minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Ön eszközei automatikusan küldenek a termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz való hozzáférés során.


Napló adatok

Amikor felkeresi weboldalunkat, szervereink automatikusan naplózhatják az Ön webböngészője által megadott szabványos adatokat. Tartalmazhatja eszköze IP-címét, a böngésző típusát és verzióját, a meglátogatott oldalakat, a látogatás időpontját és dátumát, az egyes oldalakon eltöltött időt és a látogatással kapcsolatos egyéb részleteket.

Ezen túlmenően, ha bizonyos hibákat észlel az oldal használata során, automatikusan adatokat gyűjthetünk a hibáról és az előfordulásának körülményeiről. Ezek az adatok tartalmazhatnak az eszközzel kapcsolatos műszaki részleteket, azt, hogy mit próbált tenni a hiba bekövetkeztekor, illetve a problémával kapcsolatos egyéb technikai információkat. Előfordulhat, hogy Ön értesítést kap az ilyen hibákról, akkor,

amikor a hiba bekövetkezik, vagy azt követően, hogy már bekövetkezett, illetve arról is, hogy mi a hiba

természete.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár ezek az információk önmagukban nem alkalmasak személyazonosításra, előfordulhat, hogy egyes személyek személyes azonosítása érdekében más adatokkal kombinálhatók.


Eszközadatok

Amikor meglátogatja weboldalunkat vagy interakcióba lép szolgáltatásainkkal, automatikusan adatokat

gyűjthetünk az Ön készülékéről, például:


Személyes adatok nemzetközi megosztása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat Németországban tároljuk és/vagy dolgozzuk fel, vagy ahol mi vagy

partnereink, leányvállalataink és harmadik fél szolgáltatóink létesítményeket tartanak fenn.

Előfordulhat, hogy azokban az országokban, amelyekbe személyes adatait tároljuk, feldolgozzuk vagy továbbítjuk, nem ugyanazok az adatvédelmi törvények vonatkoznak, mint arra az országra, ahol eredetileg megadta az információkat. Ha az Ön személyes adatait harmadik feleknek továbbítjuk más országokban:

(i) ezeket a megosztásokat a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően hajtjuk végre; és (ii) az

átadott személyes adatokat jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban védjük.


Az Ön jogai és személyes adatainak ellenőrzése

Az Ön választása: Személyes adatok megadásával Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban gyűjtjük, tároljuk, használjuk és hozzuk nyilvánosságra. Önnek nem kell személyes adatait megadnia számunkra, azonban, ha nem teszi meg, az befolyásolhatja a weboldalunk vagy az azon keresztül kínált termékek és/vagy szolgáltatások Ön általi használatát.

Harmadik féltől származó információ: Ha harmadik féltől személyes adatokat kapunk Önről, azokat a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint védjük. Ha Ön egy harmadik fél, aki személyes adatokat ad meg valaki másról, Ön kijelenti és szavatolja, hogy az adott személy beleegyezését adja a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátásához.

Marketing engedély: Ha korábban hozzájárult, hogy személyes adatait direkt marketing célokra használjuk fel, bármikor meggondolhatja magát és ezt jelezheti felénk, ha kapcsolatba lép velünk az alább megtalálható elérhetőségeken.

Hozzáférés: Kérelmezheti az Önről tárolt személyes adatok részletezését.

Helyesbítés: Ha úgy gondolja, hogy bármely, Önről birtokunkban lévő információ pontatlan, elavult, hiányos, irreleváns vagy félrevezető, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeken keresztül. Minden racionális lépést megteszünk a pontatlannak, hiányosnak, félrevezetőnek vagy elavultnak talált információk kijavítására.

Diszkrimináció-mentesség: Semmilyen diszkriminációt nem alkalmazunk Önnel szemben a személyes információit érintő jogainak gyakorlása során. Ameddig az Ön személyes adatai nem szükségesek egy adott szolgáltatás vagy ajánlat nyújtásához (például megrendelések feldolgozásához és teljesítéséhez), nem tagadjuk meg Öntől az árukat vagy szolgáltatásokat, és/vagy nem számítunk fel eltérő árakat vagy tarifákat az árukért vagy szolgáltatásokért, beleértve az engedményeket vagy egyéb előnyöket, vagy büntetések kiszabását, és nem biztosítunk Önnek eltérő szintű vagy minőségű árukat vagy szolgáltatásokat.

Értesítés adatvédelmi incidensről: Minden adatvédelmi incidens esetén betartjuk a ránk vonatkozó jogszabályokat.

Panaszok: Ha úgy gondolja, hogy megsértettünk egy vonatkozó adatvédelmi törvényt, és panaszt szeretne tenni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken, és adja meg a feltételezett jogsértés teljes részleteit. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk, és írásban válaszolunk Önnek, ismertetve kivizsgálásunk eredményét és a panasza kezelésére tett lépéseket. Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszával kapcsolatban szabályozó testülethez vagy adatvédelmi hatósághoz forduljon.

Leiratkozás: Ha le szeretne iratkozni e-mail adatbázisunkról, vagy megszüntetné a kommunikációt (beleértve a marketing kommunikációt is), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeken, vagy iratkozzon le a kommunikációban megadott leiratkozási lehetőségek segítségével. Előfordulhat, hogy információkat kell kérnünk Öntől a személyazonossága beazonosíthatósága érdekében.


Cookie-k használata

„Cookie-kat” használunk, hogy információkat gyűjtsünk Önről és az oldalunkon végzett tevékenységeiről. A Cookie egy kis adat, amelyet weboldalunk az Ön számítógépén tárol, és minden látogatáskor hozzáfér, így megérthetjük, hogyan használja webhelyünket. Ez segít abban, hogy az Ön preferenciái alapján tudjunk tartalmat szolgáltatni.

További információért tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.


Üzleti transzferek

Ha minket vagy eszközeinket akvizíció során megszereznek, vagy abban az esetben, ha megszűnünk vagy csődbe megyünk, adatokat, beleértve az Ön személyes adatait is, a minket felvásárló félnek átruházott eszközök közé soroljuk. Ön tudomásul veszi, hogy ilyen továbbítások előfordulhatnak, és hogy a minket megszerző bármely fél a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben továbbra is felhasználhatja

a személyes adatait a jelen szabályzatnak megfelelően, amelyet vállalniuk kell, mivel ez az alapja az ilyen információk feletti tulajdonjogunknak vagy használati jogunknak.


Szabályzatunk korlátai

Weboldalunk külső oldalakra hivatkozhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk ezen webhelyek tartalmára és szabályzataira, és nem vállalhatunk felelősséget a vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokért.


Jelen szabályzat változásai

Saját belátásunk szerint módosíthatjuk adatvédelmi szabályzatunkat, hogy tükrözze az üzleti folyamatainkban bekövetkezett frissítéseket, a jelenlegi elfogadható gyakorlatokat, illetve a jogszabályi vagy szabályozási változásokat. Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, akkor a módosításokat itt fogjuk közzétenni, ugyanazon a linken, amelyen keresztül eléri ezt az adatvédelmi szabályzatot.

Ha a változtatások jelentősek, vagy ha a vonatkozó jogszabályok előírják, felvesszük Önnel a kapcsolatot (az Ön által tőlünk érkező kommunikációs preferenciák alapján) és minden regisztrált felhasználónkkal és megosztjuk az új adatokat és a frissített vagy módosított szabályzatra mutató hivatkozásokat.

A törvény előírhatja, Ön engedélyt adhat nekünk, vagy mi lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy

feliratkozzon vagy leiratkozzon személyes adatainak bármilyen új felhasználásáról.


További nyilatkozatok az ausztrál adatvédelmi törvénynek való megfeleléshez (AU)

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Amennyiben az Ön személyes adatainak közzététele kizárólag az ausztrál adatvédelmi törvények hatálya alá tartozik, Ön tudomásul veszi, hogy egyes harmadik felekre nem feltétlenül vonatkozik az adatvédelmi törvény és az adatvédelmi törvényben szereplő ausztrál adatvédelmi alapelvek. Ön tudomásul veszi, hogy ha bármely ilyen harmadik fél olyan cselekményt vagy gyakorlatot folytat, amely ellentétes az ausztrál adatvédelmi alapelvekkel, akkor az adatvédelmi törvény értelmében nem vonható felelősségre, és Ön nem kérhet jogorvoslatot az adatvédelmi törvény értelmében.


További nyilatkozatok az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfeleléshez (EU)

Adatkezelő / Adatfeldolgozó

A GDPR különbséget tesz a személyes adatokat saját céljaikra feldolgozó szervezetek (az úgynevezett

„adatkezelők”) és az olyan szervezetek között, amelyek más szervezetek nevében dolgoznak fel személyes adatokat (az úgynevezett „adatfeldolgozók”). Mi, a Kapcsolat menüpontban megadott címen található Cardinal Számítástechnikai Kft. Adatkezelő vagyunk az Ön által részünkre megadott személyes adatok tekintetében.

Személyes adatai feldolgozásának jogalapjai

Csak akkor gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait, ha erre törvényes jogunk van. Ebben az esetben az Ön személyes adatait törvényesen, tisztességesen és átlátható módon gyűjtjük és használjuk fel. Ha az Ön hozzájárulását kérjük személyes adatai feldolgozásához, és Ön 16 évesnél fiatalabb, akkor szülőjének vagy törvényes gyámjának hozzájárulását kérjük személyes adatainak az adott célból történő feldolgozásához.

Jogi alapjaink az Ön által igénybe vett szolgáltatásoktól és használatuk módjától függenek. Ez azt jelenti,

hogy az Ön adatait csak a következő okokból gyűjtjük és használjuk fel:


Hozzájárulás Öntől

Ahol beleegyezik, hogy személyes adatait meghatározott célra gyűjtsük és felhasználjuk. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az általunk biztosított lehetőségek használatával; ez azonban nem befolyásolja az Ön adatainak már megtörtént felhasználását. Fizikai címet megadhat a megrendelések fogadása céljából. Bár ezt a címet bármikor módosíthatja vagy törölheti, ez nem érinti a már elküldött rendeléseket. Ha további kérdései vannak a hozzájárulás visszavonásának módjával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a jelen adatvédelmi szabályzat Kapcsolatfelvétel című részében megadott adatok segítségével.


Szerződés vagy tranzakció teljesítése

Amennyiben Ön szerződést vagy tranzakciót kötött velünk, vagy annak érdekében, hogy előkészítő lépéseket tegyen, mielőtt szerződést vagy tranzakciót kötnénk Önnel. Például, ha vásárol tőlünk egy terméket, szolgáltatást vagy előfizetést, előfordulhat, hogy személyes és fizetési adatait fel kell használnunk rendelésének feldolgozásához és kézbesítéséhez.

Jogos érdekeink

Ahol úgy ítéljük meg, hogy ezek jogos érdekeink, például szolgáltatásaink nyújtása, működtetése, fejlesztése és kommunikálása. Jogos érdekeinknek tekintjük a kutatást és fejlesztést, vásárlóink megértését, szolgáltatásaink marketingjét és népszerűsítését, a szolgáltatásaink hatékony működtetése érdekében tett intézkedéseket, a marketingelemzést, valamint a törvényes jogaink és érdekeink védelme érdekében tett intézkedéseket.

A törvénynek való megfelelés

Egyes esetekben jogi kötelezettségünk lehet az Ön személyes adatainak felhasználása vagy megőrzése. Ilyen esetek lehetnek (de nem kizárólagosan) bírósági végzések, bűnügyi nyomozások, kormányzati kérések és szabályozási kötelezettségek. Ha további kérdése van azzal kapcsolatban, hogy miként őrizzük meg a személyes adatokat a törvénynek való megfelelés érdekében, kérjük, érdeklődjön a jelen adatvédelmi szabályzat Kapcsolatfelvétel című részében megadott adatok segítségével.


Nemzetközi transzferek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül

Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiból az EGT-n kívüli országokba történő továbbítását megfelelő biztosítékok védjék, például az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos adatvédelmi záradékok alkalmazásával vagy kötelező érvényű szabályok alkalmazásával társasági szabályok vagy más jogilag elfogadott eszközökkel.


Az Ön jogai és személyes adatainak ellenőrzése

Korlátozás: Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását, ha (i) aggódik személyes adatai pontossága miatt; (ii) úgy gondolja, hogy személyes adatait jogellenesen kezelték; (iii) csak jogi követelés céljából van szüksége arra, hogy a személyes adatokat megőrizzük; vagy (iv) folyamatban van a jogos érdekek alapján történő adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának elbírálása.

Feldolgozás elleni tiltakozás: Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekeinken vagy közérdeken alapuló kezelése ellen. Ha ez megtörténik, akkor kényszerítő erejű jogos indokokat kell biztosítanunk az Ön érdekeit, jogait és szabadságát felülbíráló adatkezeléshez, hogy folytathassuk személyes adatainak feldolgozását.

Adathordozhatóság: Önnek jogában áll másolatot kérni az Önről tárolt személyes adatokról. Ahol lehetséges, ezeket az információkat CSV formátumban vagy más könnyen olvasható gépi formátumban adjuk meg. Önnek jogában áll kérni, hogy ezeket a személyes adatokat harmadik félnek továbbítsuk.

Törlés: Ön bármikor kérheti, hogy töröljük az Önről birtokolt személyes adatait, és megteszünk minden racionális lépést annak érdekében, hogy személyes adatait töröljük jelenlegi nyilvántartásunkból. Ha személyes adatainak törlését kéri, tájékoztatjuk Önt arról, hogy a törlés hogyan érinti webhelyünk vagy termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatát. E jog alól bizonyos jogi okokból lehetnek kivételek, amelyeket az Ön kérésére megválaszolunk. Ha megszünteti vagy törli fiókját, a személyes adatait a fiók törlését követő 90 napon belül töröljük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a keresőmotorok és harmadik felek továbbra is megőrizhetik az Ön legalább egyszer nyilvánosságra hozott személyes adatainak másolatait, például bizonyos profil adatokat és nyilvános megjegyzéseket, még azután is, hogy Ön törölte az információkat szolgáltatásainkból vagy deaktiválta fiókját.

További nyilatkozatok a kaliforniai megfelelőséghez (USA)

A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83 szakasza értelmében, ha Ön Kaliforniában él, és velünk fennálló üzleti kapcsolata főként személyes, családi vagy háztartási célokat szolgál, lehetősége van információt kérni tőlünk, hogy milyen információkat adunk ki más szervezeteknek marketingcélból.

Ilyen kérés benyújtásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül, a tárgysorban a „Kaliforniai adatvédelmi információk kérése” szöveggel. Ilyen típusú kérelmet minden naptári évben egyszer nyújthat be. E-mailben elküldjük Önnek azon személyes adatok kategóriáinak listáját, amelyeket az elmúlt naptári évben marketingcélokból felfedtünk más szervezetek számára, valamint nevüket és címüket. Nem minden ilyen módon megosztott személyes információra vonatkozik a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83 szakasza.

Ne kövesse nyomon

Egyes böngészők rendelkeznek a „Ne kövesse nyomon” funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy közölje a webhelyekkel, hogy nem szeretné, hogy online tevékenységeit nyomon kövessék. Jelenleg nem reagálunk a böngésző „Ne kövesse nyomon” jelzéseire.

Betartjuk az ebben az adatvédelmi szabályzatban felvázolt szabványokat, biztosítva, hogy a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan és ennek legitim, jogi indokai alapján gyűjtsük és dolgozzuk fel.

Cookie-k és pixelek

Bármikor elutasíthatja a cookie-kat oldalunkról, ha böngészője lehetővé teszi. A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy aktiválja a böngésző beállításait, hogy megtagadja az összes vagy néhány cookie beállítását. Ennek megfelelően a cookie-k korlátozásának lehetősége csak a böngészője képességein alapul. További információért tekintse meg jelen adatvédelmi szabályzat Cookie-k szakaszát.


CCPA által engedélyezett pénzügyi ösztönzők

A diszkrimináció mentességhez való jogának megfelelően a CCPA által engedélyezett bizonyos pénzügyi ösztönzőket kínálhatunk Önnek, amelyek eltérő árakat, díjakat vagy minőségi szinteket eredményezhetnek az általunk kínált áruk vagy szolgáltatások tekintetében.

Az általunk kínált, a CCPA által engedélyezett pénzügyi ösztönzők racionálisan vonatkoznak az Ön személyes adatainak értékére, és írásos feltételeket biztosítunk, amelyek egyértelműen leírják az ilyen ajánlat természetét. A pénzügyi ösztönző programban való részvételhez előzetes beleegyezése szükséges, amelyet bármikor visszavonhat.

California Notice of Collection

Az általunk gyűjtött információkkal kapcsolatos további információkért, beleértve azokat a forrásokat is, amelyektől információkat kapunk, tekintse át az „Általunk gyűjtött információk” részt. A személyes adatok ezen kategóriáit az „Információk gyűjtése és felhasználása” részben leírt üzleti célokra gyűjtjük és használjuk fel, beleértve a Szolgáltatásunk biztosítását és kezelését.

A megismeréshez és a törléshez való jog

Ha Ön kaliforniai lakos, jogosult arra, hogy törölje az általunk gyűjtött személyes adatait, és megtudjon információkat adatkezelési gyakorlatunkról az elmúlt 12 hónapban. Önnek joga van különösen a következőket kérni tőlünk:

Ezen jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi

nyilatkozatban megadott elérhetőségeken.


Shine the Light

Ha Ön kaliforniai lakos, a fent tárgyalt jogain túlmenően joga van tájékoztatást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy a kaliforniai „Shine the Light” által meghatározott személyes adatokat milyen módon osztjuk meg harmadik felekkel és leányvállalataikkal. saját direkt marketing céljaira.

Ezen információk megszerzéséhez küldjön nekünk egy kérelmet a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeken. A kéréseknek tartalmazniuk kell a „California Privacy Rights Request” szót a leírás első sorában, és tartalmazniuk kell az Ön nevét, címét, városát, államát és irányítószámát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön adataival kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi adatok segítségével:


Hachbold Attila support@piqq.me